Profil

Halaman Utama > Profil
about-1

Kenali ICMA

The Institute of Cooperative & Management Auditors adalah syarikat perbadanan sendirian yang menyediakan perkhidmatan pengauditan dan pengurusan kooperasi di Malaysia.

Skop pengahlian

Skop ICMA terbuka kepada semua syarikat-syarikat kecil mahupun besar untuk mendapatkan servis serta pensijilan pengauditan dan koperasi yang terbaik melalui syarikat kami.

Misi

Mengujudkan dan mengawalselia pengamal perkhidmatan juruaudit dan pengurusan koperasi secara professional yang berintegriti, berkemahiran dan cemerlang.

Mengujudkan dan mengawalselia pengamal perkhidmatan juruaudit dan pengurusan koperasi secara professional yang berintegriti, berkemahiran dan cemerlang.

Visi

Menjadi badan utama yang menaungi pengamal perkhidmatan juruaudit dan pengurusan koperasi di Malaysia.

Menjadi badan utama yang menaungi pengamal perkhidmatan juruaudit dan pengurusan koperasi di Malaysia.

Keahlian ICMA

Keahlian ICMA adalah melalui proses berperingkat. Graduan perlu mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan untuk lulus dalam penerimaan keahlian, diteruskan dengan penerimaan Associate ICMA, Fellow ICMA, dan penerimaan Sijil Amal. Klik sini
7

Kehormat

20

Fellow

178

Associates

23

Graduates

Hala Tuju ICMA

  1. Membantu Suruhanjaya Koperasi Malaysia dalam bidang perakaunan, pengurusan dan pengauditan koperasi.
  2. Menggalakkan peningkatan pengetahuan khususnya dalam bidang perakaunan, pengauditan dan pengurusan koperasi.
  3. Membuka peluang menaik taraf kerjaya dalam sektor koperasi.
  4. Meningkatkan bilangan keahlian dalam bidang pengauditan dan kesetiausahaan yang berkualiti dan beretika.
  5. Memantapkan kedudukan kewangan Institut dan Ahli.
  6. Memperkasakan pengiktirafan oleh pelbagai pihak dalam sektor koperasi.